Dien een challenge in

Home | Dien een challenge in

Ideeën voor een goede challenge voor de Indigitous NL Hackathon? Neem contact op: info@indigitous.nl.

Voorwaarden voor een goede challenge:

  • Van challenge tot concreet product moet kunnen in 24 uur.
  • Duidelijke link met evangelisatie en/of discipelschap (verbonden aan een grotere missie).
  • Capaciteit om na de Hackathon zelf door te ontwikkelen (het resultaat van de hackathon is niet een kant-en-klaar product).

Challenges worden zorgvuldig en in goed overleg geselecteerd. Het insturen van een challenge is zeker geen garantie dat we deze ook echt kunnen aanbieden. In alle gevallen gaan we er van uit dat een organisatie zich ook wilt verbinden aan het gedachtegoed en de beweging Indigitous NL.